Picture of the author
Picture of the author
Picture of the author
Picture of the author
Picture of the author
Picture of the author

จำนวนรอบที่หมุนได้ :

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ประกาศผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail: thailandimissyou@gmail.com (โดยปกปิดข้อมูลส่วนศาสนาและกรุ๊ปเลือด) ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
2.หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail: thailandimissyou@gmail.com
3. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆทั้งสิ้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

หน้าแรก

สิทธิพิเศษ

แหล่งท่องเที่ยวที่คิดถึง

ที่พักที่คิดถึง

ร้านอาหารที่คิดถึง

การเดินทางที่คิดถึง

กิจกรรมท่องเที่ยวที่คิดถึง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66)2 250 5500
ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ททท.:1672

The official website of Tourism Authority of Thailand
https://www.tourismthailand.org/